Životopis

Vesna Vučemilović - slika

Dr.sc. Vesna Vučemilović rođena je 20. rujna 1967. u Osijeku, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer marketing, magistrirala menadžment na Sveučilišnom poslijediplomskom studiju te na istom Sveučilištu doktorirala 2018. godine na temi društveno odgovornog poslovanja i u zvanju je znanstvenog suradnika.

Ima više od dvadeset godina iskustva rada u gospodarstvu na rukovodećim mjestima. Profesionalnu karijeru započela je u Pivovari d.d. Osijek 1990. godine, gdje je od 1992. do 1995. bila direktor nabave, a do 1997. komercijalni direktor. Kratko vrijeme je bila direktor prodaje i marketinga za Hrvatsku i BiH za robne marke iz kategorije piva i sokova u Gucić Grupi te u Jadranskoj pivovari direktor prodaje za kontinentalnu Hrvatsku. Nakon toga vodila je i nekoliko marketinških agencija, a od 2004. do 2014. bila je direktorica marketinga u Nexe Grupi d.d.

Od 2011. godine radi kao vanjski suradnik i viši predavač na Sveučilištu u Slavonskom Brodu i Veleučilištu u Virovitici. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova te nastavnih materijala.

Od 2020. godine je zastupnica u Hrvatskom saboru te predsjednica Odbora za obitelj, mlade i sport. Član je Odbora za gospodarstvo, Odbora za regionalni razvoj i EU fondove te Odbora za financije i državni proračun.


Domovinski pokret footer